Podologie - doelgroepen

In theorie kunnen alle patiënten met klachten ter hoogte van de voet- en enkelregio terecht bij een podoloog. Maar ook hoger gelegen klachten kunnen een indicatie zijn voor een podologisch consult.

Vanuit deze toch wel erg brede insteek kan men specifieke doelgroepen definiëren. Dit kan op basis van de leeftijd. Zowel kinderen als pubers als volwassenen en ouderen kunnen een indicatie vormen voor een podologisch onderzoek en/of behandeling. Daarnaast kan men doelgroepen definiëren op basis van specifieke vakgebieden. Denk maar aan dermatologische aandoeningen, orthopedische aandoeningen, neurologische aandoeningen en inwendige ziektes.

Deze laatste groep vraagt echter een speciale vermelding. Zo behoren patiënten met diabetes of met reuma tot de risicopatiënten en vormen zij een heel specifieke maar belangrijke indicatie.

Sporters kunnen in alle groepen thuishoren en vormen daarom een doelgroep apart.

Het zou onbegonnen werk zijn en heel waarschijnlijk onvolledig om alle indicaties op te sommen. Toch willen we enkele veel voorkomende aandoeningen opsommen om je een idee te geven van het indicatiegebied:

Veel voorkomende aandoeningen zijn:

Meer aandoeningen vindt U terug op de pagina aandoeningen

Webdesign: VIPC Computers